Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Xem phim The Virus

Xem Phim The VirusThe Virus

Đạo diễn:Choi Young Soo
Actor/Actress: Uhm Ki Joon, Lee So Jung, Lee Ki Woo, Ahn Suk Hwan, Jo Hee Bong, Kim Yu Bin, Park Min Woo, Hyun Woo, Oh Yong, Song Young Kyu
Production:: OCN
Phm của: Phim Kinh Dị
Country: Phim Hàn Quốc
Thời lượng:: 90 Phút
Năm sản xuất: 2013

Infomation: Ba ngày từ nhiễm trùng cho đến chết! Nhiễm khủng hoảng lực lượng đặc biệt của công tác đấu tranh với nhiễm trùng thời gian ngắn của mình để cứu con người.Bộ p! him The Virus Phim kinh dị virus đầu tiên trong cả nước.Câu chuyện phim The Virus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét