Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Xem phim Bon Chang Tai Tu

Phim Bon Chang Tai TuBon Chang Tai Tu

Biên đạo Quảng Nghiệp Sinh
Actor/Actress: Âu Dương Chấn Hoa, Trương Gia Huy, Ngụy Tuấn Kiệt, Lâm Gia Đống, Quan Vịnh Hà, Văn tụng Nhàn, Trần Tùng Linh, Ông Hồng…
Production:: N/A
Category: Phim Tình Cảm, Phim Hài Hước, Phim Cổ Trang | Dã Sử
Country: Phim Hồng Kông
Thời lượng:: ! 52 Tập
Publish date: 2000

Infomation: Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trưng Minh ở Hội Quán Lục Nghệ, ba người thi thố tài nghệ với các hội quán khác và đạt được thành tích cao nhất là "Tô Châu tam bảo".Bộ phim Bốn Chàng Tài Tử Một hôm có người tự xưng là Châu Văn Tân, họa công phi phàm, tài nghệ hơn người  đòi thách đấu với "Tô Châu tam bảo" cùng điều kiện nếu bên nào thua sẽ bị mất một phần thân thể của mình.Câu chuyện phim Bốn Chàng Tài Tử Cuộc thi diễn ra hết sức gay go và đầy thử thách… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét